SĀKUMSViss par pagastuIzglītība

MĀRCIENAS PAMATSKOLA

NO MĀRCIENAS PAGASTA IZGLĪTĪBAS VĒSTURES 
Mārcienas vārds rakstītos vēstures avotos pirmo reizi minēts jau 13. gadsimtā – gandrīz pirms 800 gadiem – 1213. 
gadā kā “Castrum Marxne” – Marksnes pils. Pateicoties hernhūtiešu rosīgai darbībai, ap 1740. gadu Mārcienā tika celta skola – lūgšanas nams.
1774. - 1775. gada baznīcu draudžu vizitācijas ( pārbaužu) protokolos lasāms, ka Mārcienas novadā no jauna ierīkotas 3 skolas.  
Jau 19. gadsimta 20  -tajos gados bērni mācījušies kāda saimnieka mājās Plienijās.   
1852. gadā dibināta Mārcienas pareizticīgo draudzes skola 30 audzēkņiem.LASĪT VAIRĀK...
$('.slideshow1').cycle({ fx: 'scrollHorz', prev: '#prev1', next: '#next1', timeout: 0});

MĀRCIENAS PAMATSKOLAS PIRMSSKOLAS IESTĀDE

Pirmskolas izglītības iestāde darbojās no 2002. gada, kad tika atvērta 5.- 6. gadīgo bērnu grupa ar 14 bērniem, 
kuru vadīja skolotājas Inese Andrāne un Aldona Gudrīte. Līdz 2003.gadam nodarbības notika Mārcienas pamatskolas zālē.  
No 2003. gada pirmskolas izglītības iestāde atrodās renovētajā ēkā, kura līdz 1994.gadam 
tika izmantota kā padomju armijas virsnieku viesnīca.
2018.gadā, Mārcienas sākumskolas slēgšanas rezultātā, PII iestāde tika pievienota Bērzaunes PII "Vārpiņa" un turpmāk darbojās kā jaukta vecuma grupiņa. 2018./2019.gadā grupiņu apmeklēja 12 bērni.
2019.gadā tika pieņemts lēmums ar 31.maiju slēgt jaukta vecuma grupiņu Mārcienā.

$('.slideshow2').cycle({ fx: 'scrollHorz', prev: '#prev2', next: '#next2', timeout: 0});