SĀKUMSTūrisms MārcienāMārcienas pils drupas un pils parks
Pēc Valsts Vēstures muzeja datiem, Mārcienas pils pirmsākumi meklējami 16. gs., kad uzcelta pirmā kungu māja. 1680. g. pēc muižu redukcijas - valsts īpašums, ko 1753. g. grāfs Vilhelms Fermors saņem īpašumā kā dāvanu no Krievijas carienes Elizabetes. 1785. g. dēls Vilhelms to pārdeva H. Fromholdam. 1801. g. muiža ieķīlāta, 1810. g. par īpašnieku kļuva apriņķa maršals A. fon Tranzē, bet no 1885. g. par īpašnieku kļūst barons fon Maidels.Pils uzcelta 1830. gadā. Tā bijusi liela trīs stāvu ēka ar velvētiem pagrabiem un kārniņu jumtu. 
Radikālu pils pārbūvi pēc iegādāšanās uzsāka barons fon Maidels, nedaudz gados pārvērsdams Mārcienas pili par visgreznāko neorokoko šedevru Baltijā, ko apliecina Valsts Vēstures muzejā saglabājušas fotogrāfijas. Atkal atsaucoties uz Valsts Vēstures muzeja izpēti, speciālistos valda zināma pārliecība, ka daudzus interjera priekšmetus – mēbeles, kokgriezumus u.c. lietas izgatavojuši vietējie Mārcienas apkaimes meistari. Pēc nostāstiem, pils gājusi bojā ugunsgrēkā 1918.gadā, to aizdedzinājis barons fon Maidels un vienlaikus arī pats nošāvies, nespēdams pieņemt padomju sarkano teroru, kas tajā laikā plosījās Vidzemē. Divi dēli un sieva pirms tam aizsūtīti drošībā uz Vāciju. Šiem faktiem vēsturisku dokumentālu apstiprinājumu nav.
2007.gadā Mārcienu apciemoja tiešie Maidelu pēcnācēji no Jaunzēlandes, nejauši internetā atrodot savu senču saistību ar Mārcienu. Diemžēl arī viņiem nebija informācijas par barona un pils bojāejas apstākļiem un tālāko dzimtas likteni. Pils teritorijā ir saglabājušās dažas ēkas – dārznieka māja, staļļa drupas, klēts. Stallis – skaista ēka ar kolonnām - izmantota dzīvokļiem pat līdz 1978. g., diemžēl tagad tā ir drupu stāvoklī. Zem staļļa ir velvēts pagrabs, blakuspiebūvētas mazas kūtiņas, ko izmanto apkārtējo namu iedzīvotāji.
Pils vietā padomju laikos ir uzbūvēta daudzdzīvokļu ēka, bet pils drupas jau 30-tajos gados novāktas un iebūvētas Madonas kultūras nama pamatos. Drupas ar kādreizējo pils parku pieder pašvaldībai.
$('.slideshow117').cycle({ fx: 'scrollHorz', prev: '#prev117', next: '#next117', timeout: 0});